Vật tư & Thiết bị

Tem biển điện lực

Biển báo an toàn cho điện lực

Tem biển điện lực

Biển số cột hạ thế

Vật tư – Thiết bị
Cho 5* để khích lệ