Giấy đề can trượt nước

    Đề can trượt nước là loại màng dùng in và dán lên trên tất cả các bề mặt thay cho phương pháp in chuyển nhiệt phôi không cần phủ chất bắt mực và khuôn ép riêng
    Gửi hàng qua chuyển phát nhanh (nếu ở các tỉnh). Đáp ứng mọi số lượng