Thẻ khách hàng tiêu thụ Điện – Nước

In Thẻ khách hàng sử dụng Điện – Nước tại Hà Nội. Mục đích dễ dàng tìm kiếm nhanh khi khách hàng tới thanh toán tại các điểm thu tiền Điện – Nước

Gửi hàng qua chuyển phát nhanh (nếu ở các tỉnh), thời gian trả hàng nhanh. Đáp ứng mọi số lượng (từ ít tới nhiều). Thiết kế miễn phí theo yêu cầu của khách hàng.

Liên hệ