Nhũ phủ thẻ cào dùng cho in lưới

    Mực phủ nhũ dành cho in lưới, dùng để che phủ 1 lớp lên trên mã số hoặc là giải thưởng cần phải che kín khi phát hành.

    Gửi hàng qua chuyển phát nhanh (nếu ở các tỉnh). Đáp ứng mọi số lượng